นโยบายความเป็นส่วนตัว

webiz.co.th ทราบตระหนักดีว่าข้อมูลของสมาชิกทุกๆ ท่านนั้นมีความสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอยืนยันว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมาชิกให้ดีที่สุดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เว้นแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอโดยกระบวนการทางกฎหมาย
2. ข้อมูลสำหรับติดต่อที่ท่านกรอกไว้จะถูกใช้เพื่อการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก และเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกแต่ละท่านผ่านทางอีเมล์ที่สมาชิกระบุไว้
3. พนักงานและผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ถูกบังคับโดยระเบียบของบริษัทให้รักษาความลับของสมาชิกไว้เป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
4. เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้
5. บริษัทฯ จะระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้สมาชิกเกิดความรำคาญด้วยจำนวนอีเมล์ที่มากเกินความจำเป็น บริษัท เว็บบิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1111/127 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-938-1183 แฟกซ์. 02-938-1183 Email: info@webiz.co.th