เช็ควิธีขอสลิปเงินเดือนพนักงาน หรือใบสลิปเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สลิปเงินเดือนพนักงานมีความสำคัญอย่างไรกับพนักงานบริษัท? (อัพเดตปี 2567/2024)

สลิปเงินเดือนคือเอกสารที่แสดงรายได้อย่างละเอียดในแต่ละเดือนที่ออกโดยบริษัท ซึ่งการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์นั้นก็ช่วยป้องกันที่ผู้อื่นจะสามารถรับรู้รายรับและข้อมูลของเราได้ สลิปเงินเดือนพนักงานแบบออนไลน์ถือว่าช่วยแบ่งเบาหน้าที่ให้กับฝ่าย HR ได้อีกด้วยเนื่องจากฝ่าย HR ไม่ต้องคอยมาปริ้นท์เอกสารสลิปเงินเดือนทีละคนให้ยุ่งยาก สลิปเงินเดือนพนักงานจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โอที โบนัส การหักภาษี ประกันสังคม และเงินสมทบต่างๆ สลิปเงินเดือนพนักงานจะเป็นแบบฟอร์มที่มีความละเอียดกว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเพราะการขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่าทำงานเมื่อไหร่ ที่ไหน ตำแหน่งอะไร แต่ทางแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนจะระบุทั้งข้อมูลสำคัญและตัวเลขที่เกี่ยวกับรายรับนั่นเอง ใบสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบออนไลน์มีหลักๆ ด้วยกันถึง 2 รูปแบบก็คือ สลิปเงินเดือนพนักงานปริ้นท์กระดาษและสลิปคาร์บอนซึ่งสลิปเงินเดือนคาร์บอนจะเป็นแบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือที่มากกว่าและป้องกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

 

ตัวอย่างของสลิปเงินเดือนพนักงานในปี 2024

วิธีดูสลิปเงินเดือนทำได้ไม่ยากซึ่งทุกคนจำเป็นต้องดูสลิปเงินเดือนให้ละเอียดและรอบคอบเนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นจำนวนเงินที่เราได้ทำงานมาตลอดทั้งเดือน ซึ่งหากสลิปเงินเดือนพนักงานมีข้อมูลตามตัวอย่างสลิปเงินเดือนลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทดังต่อไปนี้ก็ถือว่าครบถ้วนและถูกต้อง

  • ต้องมีชื่อเอกสารกำกับว่าใบสลิปเงินเดือน
  • ชื่อบริษัท
  • ข้อมูลของพนักงานบริษัทอย่างเช่น ชื่อ ตำแหน่ง รหัส
  • สลิปเงินเดือนพนักงานต้องมีระยะรอบในการชำระ
  • แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนต้องระบุวันเวลาที่ได้จ่ายเงินเดือน
  • ข้อมูลของรายได้ทั้งหมด
  • รายจ่ายอื่นๆ ที่ถูกหัก
  • ในส่วนสุดท้ายของสลิปเงินเดือนพนักงานคือข้อมูลสรุปรายได้

ขอใบสลิปเงินเดือนพนักงานแบบออนไลน์ในปี 2024

การขอสลิปเงินเดือนออนไลน์สามารถขอได้ที่เจ้าของกิจการหรือฝ่าย HR ของบริษัท ซึ่งสลิปเงินเดือนพนักงานแบบออนไลน์จะพิมพ์ผ่านแอพ FlowPayroll โดยเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็จะสามารถส่งผ่านอีเมล์และปริ้นท์ออกมาเป็นเอกสารได้ ระบบแอพสลิปเงินเดือนคือช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆ ไม่ว่าจะเงินที่ได้หรือเงินที่หักก็คำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งตัวอย่างขั้นตอนในการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์นั้นให้ทำการเข้าสู่ระบบโปรแกรมเป็นอันดับแรกก่อน หลังจากนั้นให้กดเลือกที่เงินเดือน คลิกปุ่มขวาสุดแล้วทำการแก้ไข ให้ฝ่าย HR กดเลือกชื่อของพนักงานหลังจากนั้นให้กดเลือกพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงานซึ่งจะถือเป็นอันเสร็จ ทั้งนี้เมื่อได้สลิปมาแล้วก็ควรเช็คและดูสลิปเงินเดือนตามตัวอย่างสลิปเงินเดือนลูกจ้างอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือหากเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถขอใหม่อีกครั้งได้

Scroll to Top