สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร? ทำความรู้จักกับสถาบันการเงิน

เจาะรายละเอียดของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 2024

สถาบันการเงินคืออะไร? – ความหมายของสถาบันการเงินก็คือหน่วยงานหรือรูปแบบบริษัทที่มีหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวกลางที่ให้บริการในด้านการเงิน ซึ่งสถาบันทางการเงินจะมีการระดมเงินไปใช้ในการลงทุนและทำการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งหากสงสัยว่าสถาบันการเงินมีอะไรบ้างและกี่ประเภท? คำตอบก็คือประเภทของสถาบันการเงินที่แบ่งตามลักษณะกิจการมีด้วยกันหลักๆ คือ 2 ประเภท ได้แก่ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่เรียกกันว่า non-bank และอย่างที่สองก็คือธนาคาร โดยรายละเอียดและความหมายของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือธุรกิจที่ได้จดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งให้บริการทางด้านการเงิน สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนี้จะได้รับการดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนับว่าสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารนี้ก็จะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นเอง และในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นจะแตกต่างกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นสถาบันการเงินที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งโดยเฉพาะซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของธนาคาร ทั้งนี้หัวข้อถัดไปนั้นเราก็จะมาทราบตัวอย่างของสถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคารให้ได้รู้จักกัน!

 

ตัวอย่างของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 2024

ในปี 2567 นี้ความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อรูปแบบบริษัทที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารยังมีไม่มากนัก ซึ่งเราก็ได้ทราบกันไปในเบื้องต้นแล้วว่าความหมายของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร และในหัวข้อนี้เราก็จะมายกตัวอย่างของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้ทุกๆ คนได้รู้จักกัน ซึ่งอย่างแรกเลยทางสถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคารก็ได้แก่พวก บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็แตกย่อยออกตามวัตถุประสงค์ของตนโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารส่วนใหญ่จะให้ดอกเบี้ยที่มากกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารกับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคารจะมีหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันอย่างการรับฝากเงิน เป็นต้น สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารถือเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากไม่ว่าจะขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมใดๆ ก็ไม่ต้องเสียเวลารอนานถือเป็นข้อเปรียบเทียบกับประเภทของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างของบริษัทเงินทุนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 2024

หลายๆ คนอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดว่าตัวอย่างที่แตกย่อยออกมาอีกทีจากประเภทของบริษัทที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนี้มีอะไรบ้าง อาจจะรับรู้แค่เพียงว่าประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง non-bank ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักจากคนส่วนใหญ่นั่นก็คือ สินอุตสาหกรรม จำกัด โดยบริษัทเงินทุนนี้จะให้บริการเกี่ยวกับตั๋วสัญญา สินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ อีกทั้งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตัวนี้ยังให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนอีกด้วย

Scroll to Top