ธนาคาร ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส เปิดให้ลงทะเบียนมากมายหลายสินเชื่อ
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 14% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะผ่อน
ภายใน 12 เดือน
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ตอบโจทย์ผู้ไม่มีสลิปเงินเดือนทุกคน!
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงิน
สูงสุด 2 แสนบาท
ระยะผ่อน
ภายใน 15-20 ปี

บริการเพื่อช่วยพัฒนาด้านการเกษตรจากธนาคาร ธกส 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส คือธนาคารรัฐบาลที่ถูกจัดตั้งตามวัตถุประสงค์สำคัญอย่างการช่วยพัฒนาในด้านการเกษตร และธนาคาร ธกส ต้องการช่วยเหลือในด้านการเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อช่วยให้รายได้สูงมากขึ้น โดยธนาคาร ธกส เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2509 ซึ่งที่แรกของสำนักงานใหญ่ ธกส ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง สี่แยกคอกวัว โดยจุดเด่นในการดำเนินการของธนาคาร ธกส ที่มีจนถึงปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยเกษตรกรทั้งสิ้น ธกส สาขามีด้วยกันมากถึง 95 สาขาทั่วทั้งประเทศ ซึ่งหากลูกค้าท่านใดจะไปใช้บริการกับธนาคาร ธกส ก็สามารถไปที่ธนาคาร ธกส ในห้างและติดต่อธนาคาร ธกส ใกล้บ้านได้เลย และยังไม่พอเพราะปัจจุบันนี้ธนาคาร ธกส มีระบบแอพ ธกส ที่เอื้อความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเปิดบัญชี ธกส จะเช็คเงิน ธกส หรือแม้แต่การกู้เงิน ธกส ก็ล้วนแล้วแต่จะทำได้ทั้งนั้น

 

ขอสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ธกส 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งนี่ถือเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของธนาคาร ธกส เลยก็ว่าได้ โดยการกู้เงิน ธกส ตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผู้เปิดบัญชี ธกส และลงทะเบียนฝากเงินกับ ธกส ซึ่งหากลูกค้าต้องการเงินโดยด่วนก็สามารถขอได้ในทันทีซึ่งวงเงินในการอนุมัติจะได้ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ โดยธนาคาร ธกส จะให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเมื่อทำการขอสินเชื่อไปแล้วจำนวนหนึ่งปี สามารถลงทะเบียนผ่านแอพ ธกส ได้ง่ายๆ และสามารถยื่นเอกสารเพื่อสมัครได้ที่ธนาคาร ธกส ในห้างและ ธกส สาขาทั่วประเทศโดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อกู้จำนวน 200 บาทด้วย

ขอสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนกับธนาคาร ธกส 

สินเชื่อธนาคาร ธกส นวัตกรรมดีมีเงินทุนคือสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและมีประสบการณ์ในธุรกิจของตนพร้อมทั้งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน โดยธนาคาร ธกส จะให้กู้กับธกส ได้ก็ต่อเมื่อมีการจำนองที่ดินและลงทะเบียนโดยมีบุคคลค้ำประกันซึ่งเงินที่จะได้รับก็แตกต่างกันไปตามจำนวนคนและค่าจำนองที่ดิน ซึ่งหากกู้เงิน ธกส มาเป็นเงินทุน ทางกลุ่มเกษตรกรจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 10 ปีแต่หากกู้ธนาคาร ธกส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะสามารถผ่อนได้ไม่เกินหนึ่งปีนั่นเอง ซึ่งการจะกู้ผ่านสินเชื่อธนาคาร ธกส ก็จำเป็นต้องผ่อนชำระตรงตามเวลาและวันที่กำหนดเพราะหากไม่ตรงตามนัดและขาดการติดต่อธนาคาร ธกส ก็อาจจะส่งผลเสียต่อทรัพย์สินอย่างการถูกยึดที่ดินที่ได้จำนองไป

Scroll to Top