สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าสำหรับพ่อค้าทุกคนในประเทศไทย

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 12% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 2 แสนบาท
ระยะผ่อน
ภายใน 3-10 ปี

รายละเอียดสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าอาชีพค้าขายกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับปี 2567/2024 ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้กับอาชีพค้าขายโดยเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนซึ่งเป็นสินเชื่อสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการหาเงินลงทุนหรือกู้เงินทำธุรกิจเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไม่เพียงแค่เป็นเงินทุนเท่านั้นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าจากธนาคารออมสินยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 นี้ให้วงเงินกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืนโดยให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.50 – 1.00% ต่อเดือนตามคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ส่วนระยะเวลาในการชำระคืน กรณีเป็นเงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินในทุกปี และกรณีเงินกู้ระยะยาวธนาคาร

ออมสินอาชีพอิสระไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระได้นาน 36 งวด กรณีวงเงิน 50,001 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระได้ 60 งวด และกรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไปและไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระได้ 96 งวด ทั้งนี้สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้ามีค่าธรรมเนียมผันแปรไปตามวงเงินกู้เริ่มต้น 250 -1,000 บาทต่อสัญญานั่นเอง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสิน

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567/2024 สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าเพียงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไปโดยรวมอายุของผู้กู้และระยะเวลาในการขอกู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอาชีพค้าขายหรือบริการหรือผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายและเป็นสินเชื่อแม่ค้าไม่มีทะเบียนการค้าก็สามารถจะขอกู้ได้ และเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าไม่เช็คบูโรด้วยหรือไม่ก็ต้องบอกว่าการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีการพิจารณาสินเชื่อจากทางเลือกอื่นร่วมด้วยอีกนั่นเอง อย่างไรก็ตามสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนที่สามารถจะติดต่อได้ และมีหน้าร้านซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนด้วยเช่นกัน โดยเอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสินนั้นมีเพียงเอกสารส่วนบุคคลซึ่งก็คือบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงรายได้รายการเดินบัญชีรายได้ และรูปถ่ายผู้สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าพร้อมกับหน้าร้านค้าและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารร้องขอเพิ่มเติม

ช่องทางการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สำหรับสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ใครที่มีอาชีพค้าขายและสนใจอยากสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้ายังไม่สามารถจะลงทะเบียนเพื่อสมัครทางออนไลน์ได้ แต่สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามหรือสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าได้ที่สำนักงานสาขาของธนาคารออมสินได้ทุกสาขาใกล้บ้าน หรืออาจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารก่อนก็สามารถจะทำได้นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ทำบัตร world elite mastercard ธนาคารไหนดี?
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
บัตร ktc jcb platinum สมัครง่ายเงื่อนไขน้อยมาก
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
Scroll to Top